Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Interreg Polska Saksonia logo

logo wybory banner

budżet gminy

     W dniu 03.10.2017 r. Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec Stanisław Mikołajczyk wraz ze Skarbnikiem Jolantą Zawisza i inspektorem ds. ochrony środowiska Magdaleną Nowakowską uczestniczyli w spotkaniu z Zastępcą Prezesa Zarządu Hubertem Papaj i Pełnomocnikiem Zarządu Zdzisławem Rzewuskim Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Oddział w Jeleniej Górze w sprawie „PROGRAMU WYMIANY PIECÓW”.

     W trakcie spotkania omawiano zasady udzielenia Gminie Węgliniec pożyczki przez WFOŚ, terminów realizacji zadania oraz naboru wniosków. Realizacja projektu „ Wymiana pieców „ ma na  celu poprawę jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z procesu energetycznego spalania, głównie pyłów PM2,5 i PM10 na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii cieplnej. W Gminie Węgliniec wpłynęło 26 wniosków osób zainteresowanych wymianą piecy w ramach w/w projektu.

    W chwili obecnej trwają szczegółowe wyliczenia wielkości zaangażowania środków z budżetu gminy niezbędnych do ustalenia ostatecznej wielkości procentowego dofinansowania dla beneficjentów programu.