Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Interreg Polska Saksonia logo

logo wybory banner

budżet gminy

   Gmina Węgliniec złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie na realizację rządowego programu „Aktywna tablica”, w ramach którego zostaną zakupione 3 tablice z projektorem ultraogniskowym do Szkoły Podstawowej w Ruszowie, 2 interaktywne monitory dotykowe do Szkoły Podstawowej w Węglińcu oraz 2 monitory interaktywne do Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie. Łączna wartość projektu wynosi 52.500,00 zł z tego 42.000,00 stanowi dofinansowanie z budżetu państwa.