Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Interreg Polska Saksonia logo

               

W dniu 13.02.2018 r. o godzinie 15:00 w Sali Narad Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu odbyło się posiedzenie Gminnej Rady Seniorów. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec pan Stanisław Mikołajczyk, Sekretarz pan Marcin Papla pełniący również funkcję sekretarza Rady Seniorów, Dyrektor MGOK pan Bogdan Walczak, pani doktor Ilona Curyło- Dziuba, pani Grażyna Siedlak w zastępstwie kierownika MGOPS jak również delegacje seniorów z poszczególnych miejscowości.

   Zebranych przywitał Burmistrz Gminy i Miasta Stanisław Mikołajczyk, który na początku spotkania omówił możliwości oraz uwarunkowania utworzenia gabinetu rehabilitacji na terenie Węglińca. Głównym tematem spotkania było zorganizowanie na terenie gminy miejsc pobytu osób starszych. Burmistrz przybliżył idee tworzenia miejsc przeznaczonych do aktywnego życia społecznego, miejsc w których seniorzy mogliby spotkać się z rówieśnikami, znajomymi, rozwinąć swoje zainteresowania, zgłębić wiedzę nt. współczesnego świata. Wielu seniorów wycofuje się z aktywnego życia społecznego, zamyka się w czterech ścianach, czując się niepotrzebni. Dlatego też rozwiązanie tego problemu jest niezwykle istotne. Swoją obserwację na ten temat przedstawiła pani doktor Ilona Curyło-Dziuba, która z problemem odizolowania osób starczych spotyka się na co dzień. Temat utworzenia takich miejsc tj. dziennych domów pobytu czy też domów seniora przewija się również od czasu powołania rady seniorów, jednakże ze względu na duże wymagania lokalowe i personalne jaki w późniejszym czasie duże koszty utrzymania uniemożliwiają powstanie podobnych placówek. Alternatywą dla powyższych działań jest utworzenie na bazie istniejących domów kultury klubów seniora bądź kawiarenek, w których seniorzy mogliby spędzać wolny czas w gronie osób ze swojego otoczenia. Miejsca w których spotykają się chętni mieszkańcy z powodzeniem działają już w Czerwonej Wodzie i Ruszowie. Burmistrz wraz z Dyrektorem MGOK -u zapewnili wsparcie działalności już istniejących oraz pomoc w utworzeniu podobnych klubów w pozostałych miejscowościach. Niezbędnym do uregulowania działalności takiej placówki jest wyznaczenie osoby, która będzie odpowiedzialna za nadzór nad prawidłowym jej funkcjonowaniem. Członkowie rady seniorów zapewnili, iż w każdej miejscowości znajdzie się osoba z grona seniorów, która może podjąć się takiemu zadaniu. Do czasu kolejnego spotkania rady takie osoby zostaną wyznaczone oraz zostaną określone niezbędne potrzeby do uruchomienia takich miejsc.

    Następnie p. Bogdan Walczak przedstawił propozycje wyjazdu na wycieczki kulturoznawcze i krajoznawcze w ramach ośrodka kultury. Po prezentacji powyższych informacji posiedzenie zostało zakończone.

DSC 0536

DSC 0538