Węgliniec
Serce Borów Dolnośląskich

Interreg Polska Saksonia logo

zima

                           PRZETARGI  2017 (1 półrocze)                              PRZETARGI 2017 (2 półrocze)

 

                                                               PRZETARGI 2018

 

 


2018.02.20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Gmina Węgliniec: Bieżące remonty dróg na terenie Gminy Węgliniec
Ogłoszenie
SIWZ DOC
SIWZ PDF
Specyfikacja 1
Specyfikacja 2


2018.02.15

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: realizacji zadań publicznych pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 r.

Wyniki


2018.02.15

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania / powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 przez organizacje pozarządowe

Wyniki


2018.02.12

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2018 przez organizacje pozarządowe

Ogłoszenie

Roczny program współpracy

Wzór oferty

Wzór umowy


 

2018.02.10
ZAPROSZENIE
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą: Plac Wolności 1, 59-940 Węgliniec zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Obsługa imprezy plenerowej „Święto Grzybów” w Węglińcu”
Zaproszenie


2018.02.10
ZAPROSZENIE
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą: Plac Wolności 1, 59-940 Węgliniec zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Obsługa imprezy plenerowej „Święto Grzybów” w Węglińcu”
Zaproszenie


2018.02.02
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie „Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów” w trybie wsparcia.
Wyniki


2018.02.02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: "Utwardzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Ruszowie dz. nr 202,203."
Zawiadomienie


2018.02.01
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dotyczy: "Utwardzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Jagodzinie dz. nr 105."
Zawiadomienie


2018.01.30
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza :
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu w pobliżu ul. Kochanowskiego Działka nr 144 o powierzchni 446 m2.
Ogłoszenie


2018.01.30
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza :
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Kochanowskiego Działka nr 168/17 o powierzchni 1 072 m2
Ogłoszenie


2018.01.30
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza :
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Krótkiej Działka nr 178/19 o powierzchni 1 247 m2
Ogłoszenie


2018.01.30
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza :
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego na I piętrze w Zielonce 6/2
Ogłoszenie


OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza :
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 42/3
Ogłoszenie


2018.01.24
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Utwardzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Jagodzinie dz. nr 105
Zaproszenie


2018.01.24
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Utwardzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Ruszowie dz. nr 203, 202.
Zaproszenie


2018.01.04
Zarządzenie nr 5/ 18 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 04 stycznia 2018r.
Dotyczy - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie „Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów”
Zarządzenie
Roczny program współpracy
Oferta
Wzór umowy


2018.01.04
Zarządzenie nr 4/ 18 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 04 stycznia 2018r.
Dotyczy - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Zarządzenie
Roczny program współpracy
Oferta
Wzór umowy


2018.01.04
Zarządzenie nr 3/ 18 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 04 stycznia 2018r.
Dotyczy - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie w ochrony i promocji zdrowia w roku 2018 przez organizacje pozarządowe
Zarządzenie
Roczny program współpracy
Oferta
Wzór umowy